Investerarträffar

VD Fredrik Graflind presenterar SARSYS-ASFT:

2022-05-16

Vi deltar på Aktiedagen i Göteborg.

2022-11-28 & 29

Vi deltar på Stora Aktiedagen i Stockholm.