Kalendarium

Bokslutskommuniké för år 2018 lämnas tisdagen den 26 februari 2019.

Kvartalsredogörelse för Q1 lämnas tisdagen den 30 april 2019.

Årsstämma kommer att hållas lördagen den 11 maj 2019 i Köpingebro.

Halvårsrapport för Q2 lämnas måndagen den 26 augusti 2019.

Kvartalsredogörelse för Q3 lämnas torsdagen den 31 oktober 2019.

Bokslutskommunikén för år 2019 lämnas torsdagen den 27 februari 2020.