Kalendarium

Periodrapport Q4 och Bokslutskommunikén för år 2020 lämnas fredagen den 26 februari 2021.

Årsredovisningen presenteras måndagen den 25 mars.

Årsstämma hålls den 17 april.

Periodrapport Q1 presenteras fredagen den 28 maj.

Periodrapport 06 30 Q2 presenteras fredagen den 27 augusti.

Periodrapport. Q3 presenteras fredagen den 26 november.

Bokslutskommuniké presenteras torsdagen den 24 februari 2022.