IR

Välkommen till Sarsys-ASFT:s sida för investerare. Här hittar du finansiell information såsom finansiella rapporter, pressmeddelanden samt information om kommande investerarträffar.

Ledning:

Fredrik Graflind, VD

Styrelse:

Stefan Nordström, ordförande

Fredrik Graflind, ledamot/VD

Tord Cederlund, ledamot

Ulrica Graflind, ledamot

Malcolm Lilliehöök, ledamot

Revisor:

Mikael Jannert, Axion Revisionsbyrå AB, Malmö

Samtliga kan nås via telefon +46 411 651 00 och email info@sarsys-asft.com

All information på denna hemsida är daterad utifrån den datum som informationen publicerades. Informationen är giltig per detta datum och kan senare vara  inaktuell. Inaktuell information kommer inte att korrigeras i efterhand.

Ansvarig för IR: Stefan Nordström, telefon +46 70 560 44 50. E-mail: info@sarsys-asft.com


Investerarträffar

Kommande investerarträffar


GDPR

SARSYS-ASFT AB - Privacy Policy


Radio/podcasts

Kvalitetsaktiepodden (vårt inslag börjar vid 51:15)

Webb-TV