IR

Välkommen till SARSYS-ASFT:s sida för investerare. Här hittar du finansiell information såsom finansiella rapporter, pressmeddelanden samt information om kommande investerarträffar.

Ledning

Fredrik Graflind, VD

Styrelse

Stefan Nordström, ordförande

Fredrik Graflind, ledamot/VD

Ulrica Graflind, ledamot

Mikael Larsson, ledamot

Johan Länsberg, ledamot

Antal aktier

14 008 000 st

Bolagsordning

Se vår bolagsordning här

Revisor

Jimmy Do, Bakertilly, Malmö

Samtliga kan nås via telefon +46 411 651 00 och email info@sarsys-asft.com

Ansvarig för IR

Stefan Nordström

Telefon: +46 70 560 44 50

E-mail: stefan.nordstrom@nordstrominvest.se

All information på denna hemsida är daterad utifrån den datum som informationen publicerades. Informationen är giltig per detta datum och kan senare vara inaktuell. Inaktuell information kommer inte att korrigeras i efterhand.

Investerarträffar

Kommande investerarträffar

GDPR

SARSYS-ASFT AB - Privacy policy

Media

2020-05-26: Intervju med Finwire om Airbus/Navblue-samarbetet

2019-10-03: Kvalitetsaktiepodden (vårt inslag börjar vid 51:15)

Webb-TV

Stora aktiedagen i Stockholm 2022-11-28

Aktiedagen Göteborg 2022-05-16

Intervju med Fredrik Graflind 2021-11-30

Aktiedagen Stockholm 2021-09-07

Stora Aktiedagen Stockholm 2021-11-30

Aktiedagen Stockholm 2021-03-16

Stora Aktiedagen Göteborg 2020-11-09

Småbolagsdagen Stockholm 2020-06-08

Intervju med Fredrik Graflind 2020-06-08

VD kommenterar bokslutskommuniké 2019

Aktiedagen Göteborg 2019-09-23

Stora Aktiedagen Malmö 2019-05-20

Aktiedagen Stockholm 2019-03-19

Intervju med Fredrik Graflind mars 2019

VD:s kommentarer på bokslut 2018

Stora aktiedagen Stockholm 2018

Intervju med Fredrik Graflind 2018

Stora Aktiedagen Göteborg 2018

Stora Aktiedagen Stockholm 2018-05-02

Intervju och hisspitch med VD Fredrik Graflind

Pressmeddelanden

Finansiella rapporter

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies