IR

Välkommen till SARSYS-ASFT:s sida för investerare. Här hittar du finansiell information såsom finansiella rapporter, pressmeddelanden samt information om kommande investerarträffar.

Ledning:

Fredrik Graflind, VD

Styrelse:

Stefan Nordström, ordförande

Fredrik Graflind, ledamot/VD

Ulrica Graflind, ledamot

Malcolm Lilliehöök, ledamot

Bo-Erik Dalström, ledamot


Antal aktier: 12 088 000 st

Bolagsordning: PDF


Revisor:

Mikael Jannert, Axion Revisionsbyrå AB, Malmö

Mia Funder, revisorssuppleant, Axion Revisionsbyrå AB, Malmö

Samtliga kan nås via telefon +46 411 651 00 och email info@sarsys-asft.com

All information på denna hemsida är daterad utifrån den datum som informationen publicerades. Informationen är giltig per detta datum och kan senare vara  inaktuell. Inaktuell information kommer inte att korrigeras i efterhand.

Ansvarig för IR: Stefan Nordström, telefon +46 70 560 44 50. E-mail: stefan.nordstrom@nordstrominvest.se


Investerarträffar

Kommande investerarträffar


GDPR

SARSYS-ASFT AB - Privacy Policy


Media

2020-05-26: Intervju med Finwire om Airbus/Navblue-samarbetet

2019-10-03: Kvalitetsaktiepodden (vårt inslag börjar vid 51:15)


Kontraktsceremoni med NAVBLUE SAS VD Patrick Hagelauer


Webb-TV

    Pressmeddelanden

    Finansiella rapporter